• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  رهن120,000,000تومان
  رهن آپارتمان ۱۴۰ متر مرزداران تبریز کد 4961

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن300,000,000تومان
  رهن آپارتمان 155 متر ائل گولی تبریز کد 4962

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

  آپارتمان

  رهن300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن220,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 100 متر مرزداران تبریز کد 4960

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4958

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 100 متر گلشهر تبریز کد 4957

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن180,000,000تومان
  رهن آپارتمان 140 متر استانداری تبریز کد 4955

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن180,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 125 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4954

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  رهن65,000,000تومان
  رهن آپارتمان 62 متر یاغچیان تبریز کد 4950

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

  آپارتمان

  رهن65,000,000تومان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان
  رهن آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز کد 4952

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان