• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن110,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 135 متر ولیعصر تبریز کد 4797

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 115 متر ولیعصر تبریز کد 4796

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان2,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 165 متر ائل گولی تبریز کد 4795

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 165

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان2,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 165

  آپارتمان

  اجاره400,000تومان30,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 50 متر مرزداران تبریز کد 4794

  اجاره آپارتمان 50 متر مرزداران تبریز کد 4794

  Marzdaran, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  حمام: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  اجاره400,000تومان30,000,000تومان/رهن

  حمام: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 90 متر رجایی شهر تبریز کد 4793

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان45,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 117 متر گلشهر تبریز کد 4791

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان45,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن160,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 107 متر پرواز تبریز کد 4788

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 100 متر الهی پرست تبریز کد 4787

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان