• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  رهن200,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
  اجاره آپارتمان 128 متر ائل گولی تبریز  کد 3951 

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

  آپارتمان

  اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 85 متر الهیه تبریز  کد 3950 

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 280 متر ائل گولی تبریز  کد 3948 

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

  آپارتمان

  اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 180 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3946

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 90 متر یاغچیان تبریز  کد 3945

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  رهن70,000,000تومان
  رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3944

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  رهن70,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 76 متر یاغچیان تبریز  کد 3943

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

  آپارتمان

  اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 100 متر باغچه بان تبریز  کد 3942 

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان