• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  رهن65,000,000تومان
  رهن آپارتمان 62 متر یاغچیان تبریز کد 4950

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

  آپارتمان

  رهن65,000,000تومان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان
  رهن آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز کد 4952

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره500,000تومان60,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 108 متر یاغچیان تبریز کد 4950 

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 108

  آپارتمان

  اجاره500,000تومان60,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 108

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  رهن55,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  رهن140,000,000تومان
  رهن آپارتمان 115 متر رشدیه تبریز کد4953

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  رهن140,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان70,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 117 متر باغچه بان تبریز کد 4949

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان70,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان
  رهن آپارتمان 140 متر مرزداران تبریز کد 4948

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره800,000تومان70,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 110 متر فرشته شمالی تبریز کد 4947

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره800,000تومان70,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 120 متر یاغچیان تبریز کد 4946

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  رهن140,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان