• املاک تبریز
مهندس نیما همایی

مهندس نیما همایی

مشاور در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  کل1,820,000,000تومان10,700,000تومان/متری
  فروش خانه 170متر یاغچیان کد 7287

  فروش خانه 170متر یاغچیان کد 7287

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

  خانه شخصی

  کل1,820,000,000تومان10,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

  خانه شخصی

  کل1,150,000,000تومان7,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 150متر یاغچیان کد 7286

  فروش آپارتمان 150متر یاغچیان کد 7286

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  کل1,150,000,000تومان7,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  کل1,350,000,000تومان9,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 147متر یاغچیان کد 7288

  فروش آپارتمان 147متر یاغچیان کد 7288

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 147

  آپارتمان

  کل1,350,000,000تومان9,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 147

  آپارتمان

  کل952,000,000تومان7,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 127متر یاغچیان کد 7289

  فروش آپارتمان 127متر یاغچیان کد 7289

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  کل952,000,000تومان7,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  کل5,170,000,000تومان22,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 235متر ولیعصر کد 7285

  فروش آپارتمان 235متر ولیعصر کد 7285

  Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

  آپارتمان

  کل5,170,000,000تومان22,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

  آپارتمان

  کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 105متر ولیعصر کد 7284

  فروش آپارتمان 105متر ولیعصر کد 7284

  Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  کل1,850,000,000تومان7,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 256متر ولیعصرجنوبی کد 7283

  فروش آپارتمان 256متر ولیعصرجنوبی کد 7283

  South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

  آپارتمان

  کل1,850,000,000تومان7,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

  آپارتمان

  کل2,000,000,000تومان14,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 144متر جاده ائل گلی کد 7282

  فروش آپارتمان 144متر جاده ائل گلی کد 7282

  مجتمع تجاری ستاره امید, مسیر دوچرخه سواری شاه گؤلی, Darband, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

  آپارتمان

  کل2,000,000,000تومان14,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

  آپارتمان

  کل825,000,000تومان5,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 142متر مرزداران کد 7281

  فروش آپارتمان 142متر مرزداران کد 7281

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 142

  آپارتمان

  کل825,000,000تومان5,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 142

  آپارتمان

  کل530,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 106متر ششکلان کد 7280

  فروش آپارتمان 106متر ششکلان کد 7280

  Sheshgelan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 65499, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 106

  آپارتمان

  کل530,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 106

  آپارتمان