• املاک تبریز
مهندس نیما همایی

مهندس نیما همایی

مشاور در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  کل560,000,000تومان5,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 105متر یاغچیان کد 7695

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  کل560,000,000تومان5,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 112متر یاغچیان کد 6954

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

  آپارتمان

  کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

  آپارتمان

  کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 120متر زعفرانیه کد 6956

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 100متر یاغچیان کد 6955

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 197متر گلشهر کد 6948

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

  آپارتمان

  کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

  آپارتمان

  کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 160متر 35متری سینا کد 6953

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

  آپارتمان

  کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

  آپارتمان

  کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 102متر ولیعصر کد 6952

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

  آپارتمان

  کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

  آپارتمان

  کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری
  پیش فروش آپارتمان 110متر باغچه بان کد 6950

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 126متر زعفرانیه کد 6949

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

  آپارتمان

  کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

  آپارتمان

  کل650,000,000تومان5,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان 114متر یاغچیان کد 6946

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

  آپارتمان

  کل650,000,000تومان5,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

  آپارتمان