• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
  اجاره خانه شخصی 200 متر رجایی شهر تبریز کد 4464

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره مغازه 72 متر باغچه بان تبریز کد 4463
  اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  متر مربع: 73

  تجاری -مغازه

  اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 98 متر ویلا شهر تبریز کد 4462

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

  آپارتمان

  اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  رهن130,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 130 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4469

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  رهن85,000,000تومان
  رهن آپارتمان 110 متر مرزداران تبریز کد 4437

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  رهن85,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان
  رهن آپارتمان 105 متر نصر تبریز کد 4435

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  رهن125,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 115 متر رشدیه تبریز کد 4430

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  رهن125,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 125 متر استانداری تبریز کد 4420

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  رهن75,000,000تومان
  رهن آپارتمان 105 متر یاغچیان تبریز کد 4404

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان

  رهن75,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

  آپارتمان