• املاک تبریز
کل450,000,000تومان225,000تومان/متری

فروش باغ 2000متر جاده مرند کد 6171

Payam Ski Resort, Milad town, میشاب شمالی, بخش مرکزی, Marand County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 60

باغ

کل450,000,000تومان225,000تومان/متری

متر مربع: 60

باغ

کل250,000,000تومان114,000تومان/متری

فروش باغ 2200متر جاده هروی کد 91309

هروی، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 2200

باغ

کل250,000,000تومان114,000تومان/متری

متر مربع: 2200

باغ

کل200,000,000تومان66,000تومان/متری

فروش باغ 30000متر مرند کد 91308

مرند، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 3000

باغ

کل200,000,000تومان66,000تومان/متری

متر مربع: 3000

باغ

کل900,000,000تومان103,000تومان/متری

فروش باغ 8700متر خسروشهر کد 91309

خسروشاه، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 250

باغ

کل900,000,000تومان103,000تومان/متری

متر مربع: 250

باغ

کل4,550,000,000تومان130,000تومان/متری

متر مربع: 35000

باغ

کل4,550,000,000تومان130,000تومان/متری

متر مربع: 35000

باغ

کل1,350,000,000تومان370,000تومان/متری

فروش باغ لوکس 3660متر شبستر کد 91289

دریان شبستر استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 3660

باغ

کل1,350,000,000تومان370,000تومان/متری

متر مربع: 3660

باغ

کل900,000,000تومان450,000تومان/متری
فروش باغ 2000متر صوفیان کد 91284

فروش باغ 2000متر صوفیان کد 91284

صوفیان، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 2000

باغ

کل900,000,000تومان450,000تومان/متری

متر مربع: 2000

باغ