• املاک تبریز

فرم مشارکت کننده

تمامی اطلاعات شخصی شما به صورت محرمانه خواهد بود .
  • منطقه پروژهمتراژ زمین پروژهسال شروع پروژهسال اتمام پروژهتوضیحات 
    صفحه مشارکت
    با زدن + مورد بعدی رو اضافه کنید

فرم درخواست مشارکت

تمامی اطلاعات ملکی شما به صورت محرمانه خواهد بود و تمامی مشارکت کنندگان احراز هویت خواهند شد.

مشارکت درساخت قطعه ۵۶۴ متری در دروازه تهران تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: ۵۶۴

تجاری -مغازه

متر مربع: ۵۶۴

تجاری -مغازه

متر مربع: ۳۵۰

خانه شخصی

متر مربع: ۳۵۰

خانه شخصی

مشارکت در ساخت منطقه ائل گلی تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: ۴۰۰

خانه شخصی

متر مربع: ۴۰۰

خانه شخصی