• املاک تبریز

فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 8098

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه قبل

کل380,000,000تومان

فروش آپارتمان 92 متر شهرک باغمیشه کد 8096

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

کل380,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

2 ماه قبل

کل185,000,000تومان
فروش آپارتمان 58 متر شهرک باغمیشه کد 8095

فروش آپارتمان 58 متر شهرک باغمیشه کد 8095

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 58

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

کل185,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 58

آپارتمان

2 ماه قبل

کل1,050,000,000تومان6,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان 161متر یاغچیان کد 6408

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 161

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 161

آپارتمان

کل931,000,000تومان6,800,000تومان/متری

پیش فروش آپارتمان 137متر یاغچیان کد 6407

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 137

آپارتمان

کل931,000,000تومان6,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 137

آپارتمان

فروش آپارتمان 94 متر شهرک باغمیشه کد 8088

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان

2 ماه قبل

فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8087

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

2 ماه قبل

کل580,000,000تومان
فروش آپارتمان120 متر مرزداران کد 8079

فروش آپارتمان120 متر مرزداران کد 8079

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

کل580,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه قبل

کل498,000,000تومان
فروش آپارتمان 94 متر مرزداران کد 8080

فروش آپارتمان 94 متر مرزداران کد 8080

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

karbar1

2 ماه قبل

کل498,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

2 ماه قبل