• املاک تبریز
کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری
پیش فروش آپارتمان 110متر باغچه بان کد 6950

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

پیش فروش آپارتمان 144متر ولیعصر کد 6735

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

کل975,000,000تومان7,500,000تومان/متری
پیش فروش آپارتمان 130متر کوی دادگستری کد 6703

پیش فروش آپارتمان 130متر کوی دادگستری کد 6703

KuyeDadgostari, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل975,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان12,000,000تومان/متری
پیش فروش آپارتمان 165متر فردوس کد 6641

پیش فروش آپارتمان 165متر فردوس کد 6641

Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

کل2,100,000,000تومان7,700,000تومان/متری
پیش فروش آپارتمان 270متر جاده ائل گلی کد 6411

پیش فروش آپارتمان 270متر جاده ائل گلی کد 6411

بیمارستان رازی, Golestan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 270

آپارتمان

کل2,100,000,000تومان7,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 270

آپارتمان

پیش فروش آپارتمان 110متر ولیعصر کد 6369

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

پیش فروش آپارتمان 132متر زعفرانیه کد 6360

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

پیش فروش آپارتمان 390متر ولیعصر کد 6331

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 390

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 390

آپارتمان