• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

مشارکت درساخت قطعه ۵۶۴ متری در دروازه تهران تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 564

تجاری -مغازه

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 564

تجاری -مغازه

2 ماه پیش

متر مربع: 350

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 350

خانه شخصی

2 ماه پیش

مشارکت در ساخت منطقه ائل گلی تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 400

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 400

خانه شخصی

2 ماه پیش