ملک مورد نظر منقضی شده است (لطفا موارد دیگر املاک تبریز را مشاهده فرمایید)