• املاک تبریز
کل297,000,000تومان
فروش آپارتمان 85متری الهیه کد 7165

فروش آپارتمان 85متری الهیه کد 7165

الهیه، شهرك باغميشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل297,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل830,000,000تومان
فروش آپارتمان 181متری ولیعصر2 کد 7161

فروش آپارتمان 181متری ولیعصر2 کد 7161

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 181

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل830,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 181

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل340,000,000تومان4,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 76متر یاغچیان کد 6077

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

مجتمع مسکونی

کل340,000,000تومان4,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

مجتمع مسکونی

کل185,000,000تومان
فروش آپارتمان 60متری باغمیشه کد 7156

فروش آپارتمان 60متری باغمیشه کد 7156

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 60

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل185,000,000تومان

متر مربع: 60

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل395,000,000تومان
فروش آپارتمان 87متری باغمیشه کد 7136

فروش آپارتمان 87متری باغمیشه کد 7136

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل395,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل290,000,000تومان
فروش آپارتمان 75متری در الهیه کد 7133

فروش آپارتمان 75متری در الهیه کد 7133

الهیه، شهرك باغميشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل600,000,000تومان
فروش آپارتمان 122متری نصر کد 7132

فروش آپارتمان 122متری نصر کد 7132

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، نصر، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 122

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل600,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 122

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل230,000,000تومان
فروش آپارتمان 80متری جلالیه کد 7098

فروش آپارتمان 80متری جلالیه کد 7098

استان آذربایجان شرقی، تبریز، Celaliye, جلالیه، ایران

اتاق خواب: 1متر مربع: 80

مجتمع مسکونی

karbar1

3 هفته قبل

کل230,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 80

مجتمع مسکونی

3 هفته قبل

کل345,000,000تومان4,660,000تومان/متری
فروش آپارتمان 74متر رجایی شهر کد 6024

فروش آپارتمان 74متر رجایی شهر کد 6024

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 74

مجتمع مسکونی

کل345,000,000تومان4,660,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 74

مجتمع مسکونی