• املاک تبریز

ماژول کارت املاک

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
ماژول کارت املاک

رهن و اجاره آپارتمان ۸۶ متر یاغچیان کد ۳۵۱۱

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن
ماژول کارت املاک

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر ویلا شهر کد ۳۵۰۷

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کارت املاک

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر ولیعصر کد ۳۵۰۸

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کارت املاک

رهن کامل آپارتمان ۳۸۰ متر پرواز کد ۳۵۰۹

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کارت املاک

رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متر باغمیشه کد ۳۵۱۰

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
ماژول کارت املاک

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کارت املاک

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متر ولیعصر ۲ کد ۳۵۰۴

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
ماژول کارت املاک

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن
ماژول کارت املاک

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان