• املاک تبریز

فروش آپارتمان 150 متر رشدیه کد 7367

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 141 متر فرشته شمالی کد 7365

فرشته, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 7364

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

4 ماه قبل

فرو ش زمین تجاری 30 متر نصر کد 7363

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 30

زمین تجاری

karbar1

4 ماه قبل

1,000,000,000تومان

متر مربع: 30

زمین تجاری

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 176 متر خاوران کد 7362

Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 176

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

1,144,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 176

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 113 متر رشدیه کد 7360

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

768,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 7359

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

385,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 7358

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

4 ماه قبل

فروش آپارتمان 160 متر باغمیشه کد 7357

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

karbar1

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

4 ماه قبل