• املاک تبریز

فروش آپارتمان 98 متر رشدیه کد 7590

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

580,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

6 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

456,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 132 متر مرزداران کد 7581

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 7578

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 139 متر مرزداران کد 7577

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

861,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 93متر باغمیشه کد 7576

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 93

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

405,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 93

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 7575

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

karbar1

6 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 64

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

280,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 64

آپارتمان

6 ماه قبل

فروش آپارتمان 110 متر مرزداران کد 7541

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

karbar1

6 ماه قبل

495,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

6 ماه قبل