• املاک تبریز
کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 151متر گلشهر کد 6921

فروش آپارتمان 151متر گلشهر کد 6921

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر تبریز کد 4784

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 65 متر آبرسان تبریز کد 4781

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 140 متر باغچه بان تبریز کد 4785

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان25,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 135 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4782

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 140 متر ولیعصر تبریز کد 4779

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 140 متر ولیعصر تبریز کد 4780

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان