• املاک تبریز

مشاور تبریزهوم

در Tabriz Home


  اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره330,000,000تومان3,400,000تومان/رهن
  فروش آپارتمان ۹۶ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  اجاره330,000,000تومان3,400,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  قیمت کل910,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل910,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۲۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

  آپارتمان

  قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۹۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن کامل80,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در زعفرانیه تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن کامل80,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل900,000,000تومان4,850,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

  آپارتمان

  قیمت کل900,000,000تومان4,850,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

  آپارتمان

  قیمت کل460,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۹۲ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 92

  آپارتمان

  قیمت کل460,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 92

  آپارتمان

  قیمت کل645,000,000تومان4,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل645,000,000تومان4,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل350,000,000تومان4,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۸۶ متری در پرواز تبریز

  اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  قیمت کل350,000,000تومان4,000,000تومان/متری

  اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۳ متری در گلشهر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 163

  آپارتمان

  قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 163

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان3,400,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۹۶ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان3,400,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  رهن کامل45,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری در باغچه بان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  رهن کامل45,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  رهن کامل129,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۵۴ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 154

  آپارتمان

  رهن کامل129,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 154

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۵۵ متری در پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۵ متری در پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  رهن کامل100,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۵۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  رهن کامل آپارتمان ۱۵۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  رهن کامل100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  رهن کامل120,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۲۰۰ متری در زعفرانیه تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  رهن کامل120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۷ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان150,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره واحد ۲۲۰ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان150,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

  آپارتمان

  قیمت کل620,000,000تومان4,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل620,000,000تومان4,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل518,000,000تومان3,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل518,000,000تومان3,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل380,000,000تومان3,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل380,000,000تومان3,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل340,000,000تومان2,830,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل340,000,000تومان2,830,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  قیمت کل455,000,000تومان3,470,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در رجایی شهر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در رجایی شهر تبریز

  رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  قیمت کل455,000,000تومان3,470,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  قیمت کل630,000,000تومان4,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل630,000,000تومان4,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل440,000,000تومان3,380,000تومان/متری
  فروش حیاط کلنگی ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش حیاط کلنگی ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  خانه شخصی

  قیمت کل440,000,000تومان3,380,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  خانه شخصی

  رهن کامل45,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری در باغچه بان تبریز

  رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری در باغچه بان تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  رهن کامل45,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره واحد ۱۲۰ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل850,000,000تومان4,350,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۹۵ متری دوبلکس در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 195

  آپارتمان

  قیمت کل850,000,000تومان4,350,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 195

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در آبرسان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی باغچه بان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل736,000,000تومان4,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل736,000,000تومان4,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل810,000,000تومان3,730,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۷ متری در گلشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۲۱۷ متری در گلشهر تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 217

  آپارتمان

  قیمت کل810,000,000تومان3,730,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 217

  آپارتمان

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان دوبلکس ۲۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان دوبلکس ۲۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 230

  آپارتمان

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 230

  آپارتمان

  قیمت کل560,000,000تومان3,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

  آپارتمان

  قیمت کل560,000,000تومان3,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  رهن کامل125,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  اجاره300,000تومان60,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۶ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 156

  آپارتمان

  اجاره300,000تومان60,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 156

  آپارتمان

  قیمت کل756,000,000تومان5,400,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل756,000,000تومان5,400,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,900,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۸ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۳۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 300

  آپارتمان

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 300

  آپارتمان

  قیمت کل1,400,000,000تومان5,800,000تومان/متری
  فروش زمین کلنگی ۲۴۰ متری در شهرک پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 240

  خانه شخصی

  قیمت کل1,400,000,000تومان5,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 240

  خانه شخصی

  قیمت کل750,000,000تومان4,680,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل750,000,000تومان4,680,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۲.۵ متری در گلشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۴۲.۵ متری در گلشهر تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 142.5

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 142.5

  آپارتمان

  قیمت کل425,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل425,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل415,000,000تومان2,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۸ متری در گلشهر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 158

  آپارتمان

  قیمت کل415,000,000تومان2,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 158

  آپارتمان

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۳۰ متری دوبلکس در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  رهن کامل90,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن کامل90,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل296,000,000تومان2,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۹ متری در یاغچیان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 129

  آپارتمان

  قیمت کل296,000,000تومان2,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 129

  آپارتمان

  قیمت کل660,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در کوی ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل660,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل245,000,000تومان2,880,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۸۵ متری در گلشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۸۵ متری در گلشهر تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  قیمت کل245,000,000تومان2,880,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  رهن کامل75,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۲۸ متری در ائل گلی تبریز(کوی دادگستری)

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  رهن کامل75,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان3,600,000تومان/متری
  فروش قطعه زمین ۱۶۷ متری در باغچه بان تبریز

  متر مربع: 167

  زمین مسکونی

  قیمت کل600,000,000تومان3,600,000تومان/متری

  متر مربع: 167

  زمین مسکونی

  قیمت کل535,000,000تومان3,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۷ متری در گلشهر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 167

  آپارتمان

  قیمت کل535,000,000تومان3,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 167

  آپارتمان

  قیمت کل495,000,000تومان3,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در گلشهر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل495,000,000تومان3,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل370,000,000تومان2,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 137

  آپارتمان

  قیمت کل370,000,000تومان2,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 137

  آپارتمان

  قیمت کل510,000,000تومان3,770,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  قیمت کل510,000,000تومان3,770,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  قیمت کل435,000,000تومان3,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 145

  آپارتمان

  قیمت کل435,000,000تومان3,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 145

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان4,540,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۲ متری در کوی فردوس تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 132

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان4,540,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 132

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 164

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 164

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در آبرسان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل840,000,000تومان4,600,000تومان/متری
  فروش خانه کلنگی ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش خانه کلنگی ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  خانه شخصی

  قیمت کل840,000,000تومان4,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

  خانه شخصی

  قیمت کل800,000,000تومان4,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  قیمت کل800,000,000تومان4,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  اجاره1,900,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره واحد تجاری ۱۲۰ متری در آبرسان تبریز

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

  تجاری -مغازه

  اجاره1,900,000تومان15,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

  تجاری -مغازه

  قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن کامل60,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

  رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  رهن کامل60,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  رهن کامل100,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  رهن کامل100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره2,600,000تومان50,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره خانه ۴۵۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 450

  خانه شخصی

  اجاره2,600,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 450

  خانه شخصی

  رهن کامل100,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان 1۷۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  رهن کامل آپارتمان 1۷۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  رهن کامل100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  قیمت کل420,000,000تومان2,900,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 145

  آپارتمان

  قیمت کل420,000,000تومان2,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 145

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل600,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل200,000,000تومان2,320,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۸۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز (استاد معین)

  فروش آپارتمان ۸۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 86

  آپارتمان

  قیمت کل200,000,000تومان2,320,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 86

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در آبرسان تبریز

  فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در آبرسان تبریز

  خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  آپارتمان

  قیمت کل190,000,000تومان2,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  قیمت کل190,000,000تومان2,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  قیمت کل650,000,000تومان4,330,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل650,000,000تومان4,330,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل365,000,000تومان2,720,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  قیمت کل365,000,000تومان2,720,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  قیمت کل396,000,000تومان3,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۲ متری در کوی گلشهر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 132

  آپارتمان

  قیمت کل396,000,000تومان3,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 132

  آپارتمان

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل1,075,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۵ متری در ولیعصر تبریز(همافر)

  فروش آپارتمان ۲۱۵ متری در ولیعصر تبریز(همافر)

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

  آپارتمان

  قیمت کل1,075,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

  آپارتمان

  قیمت کل580,000,000تومان4,560,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  قیمت کل580,000,000تومان4,560,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  قیمت کل687,000,000تومان5,400,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  قیمت کل687,000,000تومان5,400,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری
  فروش خانه ۱۴۴ متری در ولیعصر تبریز(تختی)

  فروش خانه ۱۴۴ متری در ولیعصر تبریز

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل485,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۴۶ متری در کوی پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 146

  آپارتمان

  قیمت کل485,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 146

  آپارتمان

  قیمت کل486,000,000تومان5,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۸۸.۵ متری در کوی الهی پرست تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 88.5

  آپارتمان

  قیمت کل486,000,000تومان5,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 88.5

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,660,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,660,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل550,000,000تومان3,950,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۹ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 139

  آپارتمان

  قیمت کل550,000,000تومان3,950,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 139

  آپارتمان

  قیمت کل538,000,000تومان3,900,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۸ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 138

  آپارتمان

  قیمت کل538,000,000تومان3,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 138

  آپارتمان

  قیمت کل440,000,000تومان2,830,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل440,000,000تومان2,830,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  قیمت کل990,000,000تومان3,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۷۵ متری در ائل گلی تبریز (سهند)

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

  آپارتمان

  قیمت کل990,000,000تومان3,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

  آپارتمان

  قیمت کل650,000,000تومان4,500,000تومان/متری
  فروش خانه ۲۵۶ متری در کوی الهیه تبریز

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 3متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل650,000,000تومان4,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 3متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل658,000,000تومان3,650,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در کوی پرواز تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل658,000,000تومان3,650,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره850,000تومان18,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 1۱۰ متری در ولیعصر۲ تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره850,000تومان18,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان4,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۵.۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

  آپارتمان

  قیمت کل1,000,000,000تومان4,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

  آپارتمان

  قیمت کل364,000,000تومان2,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل364,000,000تومان2,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل420,000,000تومان2,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 162

  آپارتمان

  قیمت کل420,000,000تومان2,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 162

  آپارتمان

  قیمت کل450,000,000تومان13,200,000تومان/متری
  فروش مغازه ۳۴ متری در آبرسان تبریز

  متر مربع: 34

  تجاری -مغازه

  قیمت کل450,000,000تومان13,200,000تومان/متری

  متر مربع: 34

  تجاری -مغازه

  قیمت کل360,000,000تومان2,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۱ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۱ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 161

  آپارتمان

  قیمت کل360,000,000تومان2,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 161

  آپارتمان

  قیمت کل1,340,000,000تومان5,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۳۵ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

  آپارتمان

  قیمت کل1,340,000,000تومان5,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

  آپارتمان

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۹۵ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۹۵ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/متری

  حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  قیمت کل440,000,000تومان2,200,000تومان/متری
  فروش خانه شخصی ۲۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش خانه شخصی ۲۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل440,000,000تومان2,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۳ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 163

  آپارتمان

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 163

  آپارتمان

  قیمت کل750,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل750,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  قیمت کل797,000,000تومان5,500,000تومان/متری
  فروش ساختمان ۳ طبقه ۱۴۵ متری در سردرود تبریز

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 145

  تجاری -مغازه

  قیمت کل797,000,000تومان5,500,000تومان/متری

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 145

  تجاری -مغازه

  قیمت کل850,000,000تومان5,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در کوی باغچه بان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  قیمت کل850,000,000تومان5,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  قیمت کل1,600,000,000تومان8,800,000تومان/متری
  فروش خانه ۱۸۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4متر مربع: 180

  خانه شخصی

  قیمت کل1,600,000,000تومان8,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4متر مربع: 180

  خانه شخصی

  قیمت کل1,400,000,000تومان7,000,000تومان/متری
  فروش خانه ۲۰۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل1,400,000,000تومان7,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل750,000,000تومان4,500,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۷ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 167

  آپارتمان

  قیمت کل750,000,000تومان4,500,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 167

  آپارتمان

  قیمت کل2,000,000,000تومان11,000,000تومان/متری
  فروش خانه ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  فروش خانه ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

  Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل2,000,000,000تومان11,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

  آپارتمان

  قیمت کل2,610,000,000تومان18,000,000تومان/متری
  فروش مغازه ۱۴۵ متری در ائل گلی تبریز

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  قیمت کل2,610,000,000تومان18,000,000تومان/متری

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  مشارکت درساخت قطعه ۵۶۴ متری در دروازه تهران تبریز

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 564

  تجاری -مغازه

  متر مربع: 564

  تجاری -مغازه

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل860,000,000تومان4,100,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۰ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

  آپارتمان

  قیمت کل860,000,000تومان4,100,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

  آپارتمان

  قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری
  فروش خانه به متراژ ۱۴۴ متر در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

  خانه شخصی

  قیمت کل1,600,000,000تومان6,154,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۶۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 260

  آپارتمان

  قیمت کل1,600,000,000تومان6,154,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 260

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان40,000,000تومان/رهن
  رهن وا جاره واحد ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  رهن وا جاره واحد ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

  Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان40,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۲ متری در ولیعصر تبریز(فروغی)

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 122

  آپارتمان

  اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 122

  آپارتمان

  قیمت کل570,000,000تومان4,380,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل570,000,000تومان4,380,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,960,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  قیمت کل400,000,000تومان2,960,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

  آپارتمان

  قیمت کل1,500,000,000تومان6,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۸ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 218

  آپارتمان

  قیمت کل1,500,000,000تومان6,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 218

  آپارتمان

  قیمت کل550,000,000تومان3,200,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  قیمت کل550,000,000تومان3,200,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 170

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن وا جاره واحد ۱۲۷ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/متری
  فروش خانه ۳۰۰ متری در زعفرانیه تبریز

  فروش خانه ۳۰۰ متری در زعفرانیه تبریز

  Zafaraniye, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  حمام: 1متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/متری

  حمام: 1متر مربع: 200

  خانه شخصی

  قیمت کل500,000,000تومان3,700,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,700,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  قیمت کل1,100,000,000تومان5,780,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۹۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  قیمت کل1,100,000,000تومان5,780,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان50,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در باغچه بان تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره1,200,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  قیمت کل280,000,000تومان2,400,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۱۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۱۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 116

  آپارتمان

  قیمت کل280,000,000تومان2,400,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 116

  آپارتمان

  متر مربع: 350

  خانه شخصی

  متر مربع: 350

  خانه شخصی

  مشارکت در ساخت منطقه ائل گلی تبریز

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  متر مربع: 400

  خانه شخصی

  متر مربع: 400

  خانه شخصی

  قیمت کل468,000,000تومان3,750,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ویلاشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ویلاشهر تبریز

  ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  قیمت کل468,000,000تومان3,750,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره600,000,000تومان4,900,000تومان/رهن
  فروش ساختمان ۱۲۲ متری در باغمیشه تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

  آپارتمان, خانه شخصی

  اجاره600,000,000تومان4,900,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

  آپارتمان, خانه شخصی

  اجاره700,000,000تومان7,000,000تومان/رهن
  فروش خانه کلنگی ۱۰۰ متری در آبرسان تبریز

  فروش خانه کلنگی ۱۰۰ متری در آبرسان تبریز

  باغ شمال تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 100

  خانه شخصی

  اجاره700,000,000تومان7,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 100

  خانه شخصی

  قیمت کل635,000,000تومان3,950,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در گلشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در گلشهر تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  قیمت کل635,000,000تومان3,950,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

  آپارتمان

  اجاره1,250,000تومان25,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,250,000تومان25,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل482,000,000تومان3,800,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در کوی فردوس تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  قیمت کل482,000,000تومان3,800,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

  آپارتمان

  قیمت کل690,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۲۱۰ متری در ائل گلی تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

  آپارتمان

  قیمت کل690,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

  آپارتمان

  رهن کامل75,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

  East Azerbaijan Province, Tabriz, Kuy -e- Vali -ye- Asr, Qatran, Tozie-Barg-e-Tabriz, ایران

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  رهن کامل75,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل640,000,000تومان3,950,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در پاستور جدید تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در پاستور جدید تبریز

  چرنداب تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 162

  آپارتمان

  قیمت کل640,000,000تومان3,950,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 162

  آپارتمان

  قیمت کل450,000,000تومان3,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در باغچه بان تبریز

  فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در باغچه بان تبریز

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 137

  آپارتمان

  قیمت کل450,000,000تومان3,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 137

  آپارتمان

  قیمت کل185,000,000تومان2,460,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۷۵ متری در گلشهر تبریز

  فروش آپارتمان ۷۵ متری در گلشهر تبریز

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  قیمت کل185,000,000تومان2,460,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۶۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۶۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 164

  آپارتمان

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 164

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در ولیعصر تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

  آپارتمان

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  قیمت کل480,000,000تومان4,000,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز(لیدای قدیم)

  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل480,000,000تومان4,000,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان2,640,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ولیعصر تبریز(استانداری)

  فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ولیعصر تبریز

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  قیمت کل330,000,000تومان2,640,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  قیمت کل300,000,000تومان2,750,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز(استانداری)

  فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل300,000,000تومان2,750,000تومان/متری

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  قیمت کل580,000,000تومان4,300,000تومان/متری
  فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز