• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

خانم حسینی


قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 70 متری در ولیعصر کد 51318

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 70

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 245 متر در الهی پرست کد 71268

الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 245

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 245

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 145 متری در ولیعصر کد 51317

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 145

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 145

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 171

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 171

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 160

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر 2 کد 81391

استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش مغازه 140 متری در مرزداران کد 81389

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 140

تجاری -مغازه

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 140

تجاری -مغازه

5 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

خواب: 2متر مربع: 131

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

خواب: 2متر مربع: 131

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 108 متری در نصر کد 81390

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 152

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 152

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 113 متری در یاغچیان کد 11277

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 128 متری در ولیعصر جنوبی کد 61099

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 105 متری در ولیعصر کد 51315

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 135 متری در رجایی شهر کد 71253

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان110 متری در کوی سهند کد71259

استان آذربایجان شرقی، تبریز، کوی سهند، ایران

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر

خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر

خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 118 متری در رشدیه کد 81380

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 105 متری در زعفرانیه کد 71261

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 83

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتما 131 متری در مرزداران کد 81381

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 131

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 131

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 280 متری در الهی پرست کد 71264

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 280

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 280

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در جماران کد 81383

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 138 متری در میرداماد کد 71265

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
فرووش آپارتمان 100 متری در ایل گلی کد 41260

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 9

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 9

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81385

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 220

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 220

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 230 متری در ایل گلی کد 41261

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 88 متری در مرزداران کد 81386

کوی نصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 106 متری در آبرسان کد 91229

ایستگاه تاکسی آبرسان، خیابان، تبریز، East Azerbajan, ایران

خواب: 2متر مربع: 106

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 106

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 74

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 74

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 78 متری در باغمیشه کد 81377

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 1متر مربع: 78

خانه شخصی

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 78

خانه شخصی

1 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 117 متری در زعفرانیه کد 71258

فرهنگیان غربی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 115 متری در یاغچیان کد 11273

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

فروشآپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 166

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 166

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61096

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، نصر، ایران

خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 120 متری در الهی پرست کد 71245

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 200 متری در ولیعصر 2 کد 81373

استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 90 متری در یاغچیان کد 11274

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 153 متری در ولی امر کد 81374

صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 111

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 111

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61094

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 150 متری در گلشهر کد 41258

فروش آپارتمان 150 متری در گلشهر کد 41258

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51311

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 112 متری در آبرسان کد 91227

خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 73 متری در باغمیشه کد 81367

متر مربع: 73

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 117 متری در ولیعصر کد 51310

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 117

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 117

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

رروش آپارتمان 87 متری در باغمیشه کد81366

پل سنگی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش پارتمان 136 متری در طالقانی کد 91226

لاله تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 136

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 136

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 130 متری در فرشته جنوبی کد 81365

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 248متری در ولیعصر کد 51309

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 248

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 248

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فوش آپارتمان 128 متری در رشدیه کد 81364

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81363

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 123

خانه شخصی

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 123

خانه شخصی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81362

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 114

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 114

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 127 متری در ایل گلی کد 41256

خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 150 متری در رشدیه کد 81361

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 150

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 220 متری در عباسی کد 91224

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 134

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 134

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 136 متری در یاغچیان کد 11271

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 1متر مربع: 136

خانه شخصی

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 136

خانه شخصی

2 هفته پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 163

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 163

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 143

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 143

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 103

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 103

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 70

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر

فروش زمین 8000 متری در باسمنج کد 81360

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 1000

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 1000

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر جنوبی کد 61093

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 90

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 77

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 77

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51305

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 120

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 99 متری در یاغچیان کد 11266

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 99

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 99

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 157 متری در رشدیه کد 81356

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 157

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 157

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 95

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 95

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 220

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 220

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 170 متری در شهرک نور کد 91223

خطیب تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 2300000

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 2300000

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در نصر کد 81348

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 120

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش زمین 200 متری در دادگستری کد 71251

دادگستری، وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 200

زمین مسکونی

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 200

زمین مسکونی

2 هفته پیش

قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش مغازه 16 متری در باغمیشه کد 81349

بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 16

تجاری -مغازه

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 16

تجاری -مغازه

2 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 83

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 83

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 152 متری در ولی امر کد 81351

خواب: 3متر مربع: 152

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 152

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 82 متری در نصر کد 81355

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 82

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 82

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 230 متری در ولیعصر کد 51304

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 85

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 85

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 92 متری در یاغچیان کد 11264

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

متر مربع: 92

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 92

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 48

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 48

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 162 متری در مرزداران کد 81353

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 162

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 162

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 80

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 80

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 130 متری در مرزداران کد 81347

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 283 متری در ولیعصر کد 51303

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 283

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 283

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 128 متری در ویلاشهر کد 71246

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61092

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 95

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 95

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 90 متری در رجایی شهر کد 71249

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 168 متری در ولیعصر کد 51301

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 168

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 168

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 110

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100 متری در یاغچیان کد 11262

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 214 متری در ولیعصر کد 51302

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 214

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 214

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 119

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 119

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در هتل مرمر کد 61091

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100 متری در الهیه کد 81345

کوی فرشته تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 136

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 115

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 180 متری در ولیعصر جنوبی کد 61090

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 180

خانه شخصی

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 180

خانه شخصی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 150 متری در مرزداران کد 81342

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 150

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 150

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 110 متری در مارالان کد 91216

مارالان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 140

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 140

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 125

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 125

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 240 متری در ولیعصر کد 51300

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 240

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 240

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 72

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 72

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 111 متری در مرزداران کد 81344

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 111

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 111

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 105 متری در باغچه بان کد 31080

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 105

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 98

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 98

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 200 متری در ولیعصر کد 51299

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 200

خانه شخصی

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 200

خانه شخصی

3 هفته پیش

قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 143 متری در رشدیه کد 81343

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 143

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 143

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 123

خانه شخصی

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 123

خانه شخصی

3 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 130 متری در یاغچیان کد 11257

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپلرتمان 93 متری در مرزداران کد 81341

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 93

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 93

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 333

خانه شخصی

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 333

خانه شخصی

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

باغمیشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

بیلانکوه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 74 متری در ولیعصر جنوبی کد 61088

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 85 متری در الهیه کد 81338

فروش آپارتمان 85 متری در الهیه کد 81338

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

منظریه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 65

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در میردامادکد71236

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 82 متری در یاغچیان کد11247

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 82

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 82

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 80 متری در زعفرانیه کد 71247

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 145 متری در زعفرانیه کد 71248

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 78 متری در زعفرانیه کد 71249

فروش آپارتمان 78 متری در زعفرانیه کد 71249

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 115 متری در فرشته شمالی کد 81337

استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغميشه، کوی فرشته شمالی، ایران

خواب: 22متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 22متر مربع: 115

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 127 درمیرداماد کد 71250

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل688,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 172 متری در فردوس کد 21066

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 172

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل688,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 172

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 75 متری در ولیعصر کد51296

فروش آپارتمان 75 متری در ولیعصر کد51296

East Azerbaijan Province, Tabriz, Kuy -e- Vali -ye- Asr, Qatran, Tozie-Barg-e-Tabriz, ایران

خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 110 در فرشته جنوبی کد81332

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 120 متری در میرداماد تبریز

فروش آپارتمان 120 متری در میرداماد تبریز

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل299,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 115متری در ولیعصرکد51292

فروش آپارتمان 115متری در ولیعصرکد51292

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل299,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل330,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 110 متری در یاغچیان کد11252

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل330,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100متری در ویلا شهرکد71245

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 140متری در مرزداران کد81331

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل385,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 127متری در ولیعصرکد51295

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 127

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل385,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 127

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 97 متری در مرزداران کد81328

فروش آپارتمان 97 متری در مرزداران کد81328

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

3 هفته پیش

قیکت کا950,000,000تومان5,700,000تومان/هر متر
قیکت کا950,000,000تومان5,700,000تومان/هر متر

متر مربع: 165

3 هفته پیش

قیمت کل175,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 86

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل175,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 86

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 73 مری در مرزداران کد81336

فروش آپارتمان 73 مری در مرزداران کد81336

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 106متری در زعفرانیه کد71246

استان آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، Zafaraniyeh, ایران

متر مربع: 106

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 106

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل18,000,000,000تومان10,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه  180متری درولیعصر تبریزکد51287

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 180

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل18,000,000,000تومان10,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 180

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل100,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 50 متری جهت دفتر کار در یاغچیان تبریز

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

متر مربع: 50

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل100,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 50

3 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 140 متری در مرزداران کد81335

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 100 متری در باغمیشه کد81334

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 107 متری در مرزداران کد81333

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل290,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 105 متری در ویلا شهرکد71241

فروش آپارتمان 105 متری در ویلا شهرکد71241

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل290,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل175,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 102 متری در باغمیشه کد81330

فروش آپارتمان 102 متری در باغمیشه کد81330

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 102

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل175,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 102

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 100 متری در باغچه بان کد11249

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 70 متری در باغمیشه کد81329

بیلانکوه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 70

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپاارتمان 164 متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 164

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 164

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 101 متری در ولیعصرکد51294

فروش آپارتمان 101 متری در ولیعصرکد51294

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 78 متری در داد گستری تبریز

ایل‌گلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش دفتر کار 70 متری در یاغچیان تبریز

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل210,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

4 هفته پیش

قیمت کل416,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر