• املاک تبریز

خانم حسینی


  قیمت کل460,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  4 ماه قبل

  قیمت کل460,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  4 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 70 متری در ولیعصر کد 51318

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 70

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 245 متر در الهی پرست کد 71268

  الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 245

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 245

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 145 متری در ولیعصر کد 51317

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر 2 کد 81391

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش مغازه 140 متری در مرزداران کد 81389

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 140

  تجاری -مغازه

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 140

  تجاری -مغازه

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

  فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 152

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 152

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 113 متری در یاغچیان کد 11277

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 128 متری در ولیعصر جنوبی کد 61099

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 105 متری در ولیعصر کد 51315

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 135 متری در رجایی شهر کد 71253

  رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

  صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان110 متری در کوی سهند کد71259

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، کوی سهند، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 118 متری در رشدیه کد 81380

  شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 105 متری در زعفرانیه کد 71261

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتما 131 متری در مرزداران کد 81381

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 280 متری در الهی پرست کد 71264

  رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 280

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 280

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در جماران کد 81383

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 138 متری در میرداماد کد 71265

  ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

  فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

  رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فرووش آپارتمان 100 متری در ایل گلی کد 41260

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 9

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 9

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 230 متری در ایل گلی کد 41261

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 88 متری در مرزداران کد 81386

  کوی نصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 106 متری در آبرسان کد 91229

  ایستگاه تاکسی آبرسان، خیابان، تبریز، East Azerbajan, ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 74

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 74

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه 78 متری در باغمیشه کد 81377

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 117 متری در زعفرانیه کد 71258

  فرهنگیان غربی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 115 متری در یاغچیان کد 11273

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروشآپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 166

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 166

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61096

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

  فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، نصر، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در الهی پرست کد 71245

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 200 متری در ولیعصر 2 کد 81373

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 90 متری در یاغچیان کد 11274

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 153 متری در ولی امر کد 81374

  صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61094

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 150 متری در گلشهر کد 41258

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51311

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 112 متری در آبرسان کد 91227

  خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 73 متری در باغمیشه کد 81367

  متر مربع: 73

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 73

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 117 متری در ولیعصر کد 51310

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 117

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  رروش آپارتمان 87 متری در باغمیشه کد81366

  پل سنگی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش پارتمان 136 متری در طالقانی کد 91226

  لاله تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 136

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 136

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در فرشته جنوبی کد 81365

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 248متری در ولیعصر کد 51309

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81363

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81362

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 114

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 114

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 127 متری در ایل گلی کد 41256

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 150 متری در رشدیه کد 81361

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 220 متری در عباسی کد 91224

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  اتاق خواب: 1متر مربع: 136

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 136

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 163

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 163

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

  فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

  فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

  بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 103

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 103

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش زمین 8000 متری در باسمنج کد 81360

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  متر مربع: 1000

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 1000

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر جنوبی کد 61093

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 77

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 77

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51305

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 99 متری در یاغچیان کد 11266

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 157 متری در رشدیه کد 81356

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 157

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 157

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

  فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 2300000

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 2300000

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش زمین 200 متری در دادگستری کد 71251

  دادگستری، وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  5 ماه قبل

  قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش مغازه 16 متری در باغمیشه کد 81349

  بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 16

  تجاری -مغازه

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 16

  تجاری -مغازه

  5 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 83

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 83

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 152 متری در ولی امر کد 81351

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 152

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 152

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 82 متری در نصر کد 81355

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 230 متری در ولیعصر کد 51304

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 85

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 92 متری در یاغچیان کد 11264

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 92

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 92

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 48

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 48

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 162 متری در مرزداران کد 81353

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 162

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 162

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 80

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 130 متری در مرزداران کد 81347

  شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

  فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 283 متری در ولیعصر کد 51303

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 283

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 283

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 128 متری در ویلاشهر کد 71246

  ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61092

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 90 متری در رجایی شهر کد 71249

  رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 168 متری در ولیعصر کد 51301

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 168

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 168

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 110

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100 متری در یاغچیان کد 11262

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 214 متری در ولیعصر کد 51302

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 214

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 214

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 119

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 119

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در هتل مرمر کد 61091

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100 متری در الهیه کد 81345

  کوی فرشته تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 136

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 136

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

  فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

  رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 115

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه 180 متری در ولیعصر جنوبی کد 61090

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 180

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 180

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 150 متری در مرزداران کد 81342

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 110 متری در مارالان کد 91216

  مارالان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 140

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 125

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 125

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 240 متری در ولیعصر کد 51300

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 240

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 240

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 72

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 72

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 111 متری در مرزداران کد 81344

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 111

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 111

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 105 متری در باغچه بان کد 31080

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 105

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 98

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 98

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه 200 متری در ولیعصر کد 51299

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 200

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 200

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 143 متری در رشدیه کد 81343

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 123

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 123

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 130 متری در یاغچیان کد 11257

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپلرتمان 93 متری در مرزداران کد 81341

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 93

  آپارتمان

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 93

  آپارتمان

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 333

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  5 ماه قبل

  قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 333

  خانه شخصی

  5 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  باغمیشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  بیلانکوه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 74 متری در ولیعصر جنوبی کد 61088

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

  فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

  گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 85 متری در الهیه کد 81338

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

  فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

  منظریه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 65

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 65

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در میردامادکد71236

  ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 82 متری در یاغچیان کد11247

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 80 متری در زعفرانیه کد 71247

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 145 متری در زعفرانیه کد 71248

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 78 متری در زعفرانیه کد 71249

  فروش آپارتمان 78 متری در زعفرانیه کد 71249

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 115 متری در فرشته شمالی کد 81337

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغميشه، کوی فرشته شمالی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 22متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 22متر مربع: 115

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل688,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 172 متری در فردوس کد 21066

  فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 172

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل688,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 172

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 75 متری در ولیعصر کد51296

  فروش آپارتمان 75 متری در ولیعصر کد51296

  East Azerbaijan Province, Tabriz, Kuy -e- Vali -ye- Asr, Qatran, Tozie-Barg-e-Tabriz, ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 در فرشته جنوبی کد81332

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در میرداماد تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در میرداماد تبریز

  زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل299,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 115متری در ولیعصرکد51292

  فروش آپارتمان 115متری در ولیعصرکد51292

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل299,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در یاغچیان کد11252

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100متری در ویلا شهرکد71245

  ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 140متری در مرزداران کد81331

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 127متری در ولیعصرکد51295

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 127

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 127

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 97 متری در مرزداران کد81328

  فروش آپارتمان 97 متری در مرزداران کد81328

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیکت کا950,000,000تومان5,700,000تومان/هر متر
  املاک تبریز

  6 ماه قبل

  قیمت کل175,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  متر مربع: 86

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل175,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 86

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 73 مری در مرزداران کد81336

  فروش آپارتمان 73 مری در مرزداران کد81336

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 106متری در زعفرانیه کد71246

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، Zafaraniyeh, ایران

  متر مربع: 106

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 106

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل18,000,000,000تومان10,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه  180متری درولیعصر تبریزکد51287

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 180

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل18,000,000,000تومان10,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 180

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل100,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 50 متری جهت دفتر کار در یاغچیان تبریز

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 50

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل100,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 50

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 140 متری در مرزداران کد81335

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 100 متری در باغمیشه کد81334

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 107 متری در مرزداران کد81333

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل290,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در ویلا شهرکد71241

  فروش آپارتمان 105 متری در ویلا شهرکد71241

  ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل290,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل175,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 102 متری در باغمیشه کد81330

  فروش آپارتمان 102 متری در باغمیشه کد81330

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 102

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل175,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 102

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در باغچه بان کد11249

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 70 متری در باغمیشه کد81329

  بیلانکوه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپاارتمان 164 متری در ولیعصر جنوبی تبریز

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 164

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 164

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در ولیعصرکد51294

  فروش آپارتمان 101 متری در ولیعصرکد51294

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 78 متری در داد گستری تبریز

  ایل‌گلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 78

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش دفتر کار 70 متری در یاغچیان تبریز

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  دفتری

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  دفتری

  6 ماه قبل

  قیمت کل416,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 147متری در میرداماد تبریز

  ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 147

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل416,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 147

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش آپارتمان 130 متری در کوی فیروز تبریز

  خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  فروش خانه 200 متری در ولیعصرکد51293

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل310,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در پاغچیان کد11253

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل310,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل192,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل192,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل452,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل452,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 75 متری در یاغچیان کد11251

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 102 مترب در یاغچیان تبریز

  فروش آپارتمان 102 مترب در یاغچیان تبریز

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  خانم حسینی

  6 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان