• املاک تبریز

خانم حسینی


  قیمت کل460,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر تبریز

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر تبریز

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  7 ماه قبل

  قیمت کل460,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  7 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 240 متری در سهند ایل گلی کد 41265

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 94 متری در ایل گلی کد 41266

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 70 متری در ولیعصر کد 51318

  فروش آپارتمان 70 متری در ولیعصر کد 51318

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 70

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری در ویلاشهر کد 71267

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 245 متر در الهی پرست کد 71268

  فروش آپارتمان 245 متر در الهی پرست کد 71268

  الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 245

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 245

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 145 متری در ولیعصر کد 51317

  فروش آپارتمان 145 متری در ولیعصر کد 51317

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 145

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

  فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 171 متری در پرواز کد 41264

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل735,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در استانداری کد 81392

  متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل620,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 160

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر 2 کد 81391

  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر 2 کد 81391

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش مغازه 140 متری در مرزداران کد 81389

  فروش مغازه 140 متری در مرزداران کد 81389

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 140

  تجاری -مغازه

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,100,000,000تومان15,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 140

  تجاری -مغازه

  8 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر
  فروش آپارتمان 131 متری در زعفرانیه کد 71266

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 131

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در پروار کد 41263

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 108 متری در نصر کد 81390

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

  فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در ولیعصر کد 51316

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,750,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 152 متری در طالقانی کد 91230

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 152

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 152

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 113 متری در یاغچیان کد 11277

  فروش آپارتمان 113 متری در یاغچیان کد 11277

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل316,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 128 متری در ولیعصر جنوبی کد 61099

  فروش آپارتمان 128 متری در ولیعصر جنوبی کد 61099

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 73 متری در باغمیشه کد 81388

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 230 متری در ولیعصر کد 51314

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,450,000,000تومان6,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در ولیعصر کد 51315

  فروش آپارتمان 105 متری در ولیعصر کد 51315

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 97 متری در یاغچیان کد 11275

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در باغچه بان کد 31081

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 135 متری در رجایی شهر کد 71253

  فروش آپارتمان 135 متری در رجایی شهر کد 71253

  رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل513,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 102 متری در ایل گلی کد 41262

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

  فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

  صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 140 متری در مرزداران کد 81378

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان110 متری در کوی سهند کد71259

  فروش آپارتمان110 متری در کوی سهند کد71259

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، کوی سهند، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل385,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر
  فوش آپارتمان 96 متری در میرداماد کد 71260

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,500,000تومان/قیمتت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 93 متری در باغمیشه کد 81379

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 118 متری در رشدیه کد 81380

  فروش آپارتمان 118 متری در رشدیه کد 81380

  شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در زعفرانیه کد 71261

  فروش آپارتمان 105 متری در زعفرانیه کد 71261

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 80 متری در میرداماد کد 71262

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 83 متری در میرداماد کد 71263

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتما 131 متری در مرزداران کد 81381

  فروش آپارتما 131 متری در مرزداران کد 81381

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل315,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 280 متری در الهی پرست کد 71264

  فروش آپارتمان 280 متری در الهی پرست کد 71264

  رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 280

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,500,000,000تومان5,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 280

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در جماران کد 81383

  فروش آپارتمان 120 متری در جماران کد 81383

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل160,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 138 متری در میرداماد کد 71265

  فروش آپارتمان 138 متری در میرداماد کد 71265

  ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر جنوبی کد 61097

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

  فروش آپارتمان 124 متری در رشدیه کد 81384

  رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل347,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فرووش آپارتمان 100 متری در ایل گلی کد 41260

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش مغازه 9 متری در پاساژ نسیم کد 91228

  متر مربع: 9

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان22,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 9

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61098

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81385

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل615,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 230 متری در ایل گلی کد 41261

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 88 متری در مرزداران کد 81386

  فروش آپارتمان 88 متری در مرزداران کد 81386

  کوی نصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل218,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 106 متری در آبرسان کد 91229

  فروش آپارتمان 106 متری در آبرسان کد 91229

  ایستگاه تاکسی آبرسان، خیابان، تبریز، East Azerbajan, ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 74 متری در رشدیه کد 81387

  متر مربع: 74

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل220,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 74

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 78 متری در باغمیشه کد 81377

  فروش خانه 78 متری در باغمیشه کد 81377

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  خانه شخصی

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 118 متری در میرداماد کد 71255

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 117 متری در زعفرانیه کد 71258

  فروش آپارتمان 117 متری در زعفرانیه کد 71258

  فرهنگیان غربی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در فرشته کد 81371

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 115 متری در یاغچیان کد 11273

  فروش آپارتمان 115 متری در یاغچیان کد 11273

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروشآپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  فروشآپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 166 متری در ولیعصر کد 51312

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 166

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 166

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61096

  فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61096

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

  فروش آپارتمان 82 متری در نصر 3 کد 81372

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، نصر، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروس آپارتمان 70 متری در فلکه خیام کد 41259

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در الهی پرست کد 71245

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل44,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 200 متری در ولیعصر 2 کد 81373

  فروش آپارتمان 200 متری در ولیعصر 2 کد 81373

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، استانداری، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل600,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری در یاغچیان کد 11274

  فروش آپارتمان 90 متری در یاغچیان کد 11274

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 107 متری در ویلاشهر کد 71256

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 153 متری در ولی امر کد 81374

  فروش آپارتمان 153 متری در ولی امر کد 81374

  صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 11 متری در استانداری کد 81375

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل366,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری در مرزداران کد 81376

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش اپارتمان 128 متری در ویلاشهر کد 71257

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر کد 51313

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61094

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان29,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 150 متری در گلشهر کد 41258

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در فرشته کد 81369

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51311

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51311

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 112 متری در آبرسان کد 91227

  فروش آپارتمان 112 متری در آبرسان کد 91227

  خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل185,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  فوش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81368

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در گلشهر کد 41257

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل435,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 73 متری در باغمیشه کد 81367

  متر مربع: 73

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 73

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 117 متری در ولیعصر کد 51310

  فروش آپارتمان 117 متری در ولیعصر کد 51310

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 117

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  رروش آپارتمان 87 متری در باغمیشه کد81366

  رروش آپارتمان 87 متری در باغمیشه کد81366

  پل سنگی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش پارتمان 136 متری در طالقانی کد 91226

  فروش پارتمان 136 متری در طالقانی کد 91226

  لاله تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 136

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل272,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 136

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در فرشته جنوبی کد 81365

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل380,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 248متری در ولیعصر کد 51309

  فروش آپارتمان 248متری در ولیعصر کد 51309

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل1,250,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فوش آپارتمان 128 متری در رشدیه کد 81364

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در منصور کد 91225

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81363

  فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81363

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  خانه شخصی

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81362

  فروش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81362

  باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 114

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 114

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش پارتمان 117 متری در ولیعصر کد 51308

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل490,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 127 متری در ایل گلی کد 41256

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 150 متری در رشدیه کد 81361

  فروش آپارتمان 150 متری در رشدیه کد 81361

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل520,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 220 متری در عباسی کد 91224

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل440,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 134 متری در یاغچیان کد 11272

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل268,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 135 متری در رجایی شهر کد 71252

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل567,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 136 متری در یاغچیان کد 11271

  اتاق خواب: 1متر مربع: 136

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل450,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  اتاق خواب: 1متر مربع: 136

  خانه شخصی

  8 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 163 متری در پرواز کد 41255

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 163

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل570,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 163

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

  فروش آپارتمان 143 متری در ولیعصر کد 51307

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل660,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

  فروش آپارتمان 103 متری در نصر کد 81359

  بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 103

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل205,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 103

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 70 متری در یاغچیان کد 11270

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل145,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر
  فروش زمین 8000 متری در باسمنج کد 81360

  فروش زمین 8000 متری در باسمنج کد 81360

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  متر مربع: 1000

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل170,000,000تومان170,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 1000

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر جنوبی کد 61093

  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر جنوبی کد 61093

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری در یاغچیان کد 11269

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 90

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 77 متری در باغمیشه کد 81358

  متر مربع: 77

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل95,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 77

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51305

  فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر کد 51305

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل430,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در ولیعصر کد 51306

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 75 متری در یاغچیان کد 11268

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 99 متری در یاغچیان کد 11266

  فروش آپارتمان 99 متری در یاغچیان کد 11266

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 157 متری در رشدیه کد 81356

  فروش آپارتمان 157 متری در رشدیه کد 81356

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 157

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 157

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 95 متری در یاغچیان کد 11267

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل265,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 75 متری در یاغچیان کد 11268

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 75 متری در یاغچیان کد 11268

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل150,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 75

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

  فروش آپارتمان 220 متری در نصر کد 81357

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل616,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 220

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 170 متری در شهرک نور کد 91223

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 2300000

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 2300000

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در نصر کد 81348

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل245,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش زمین 200 متری در دادگستری کد 71251

  فروش زمین 200 متری در دادگستری کد 71251

  دادگستری، وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  8 ماه قبل

  قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش مغازه 16 متری در باغمیشه کد 81349

  فروش مغازه 16 متری در باغمیشه کد 81349

  بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 16

  تجاری -مغازه

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل112,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 16

  تجاری -مغازه

  8 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 83 متری در مرزداران کد 81350

  متر مربع: 83

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل200,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 83

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 152 متری در ولی امر کد 81351

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 152

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل375,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 152

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 82 متری در نصر کد 81355

  فروش آپارتمان 82 متری در نصر کد 81355

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 230 متری در ولیعصر کد 51304

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان8,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 230

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 85 متری در یاغچیان کد 11265

  متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 85

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 92 متری در یاغچیان کد 11264

  فروش آپارتمان 92 متری در یاغچیان کد 11264

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 92

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 92

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 48 متری د باغمیشه کد 81354

  متر مربع: 48

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل70,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 48

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 162 متری در مرزداران کد 81353

  فروش آپارتمان 162 متری در مرزداران کد 81353

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 162

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 162

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 80 متری در باغمیشه کد 81352

  متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 80

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در مرزداران کد 81347

  فروش آپارتمان 130 متری در مرزداران کد 81347

  شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

  فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 283 متری در ولیعصر کد 51303

  فروش آپارتمان 283 متری در ولیعصر کد 51303

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 283

  آپارتمان

  خانم حسینی

  8 ماه قبل

  قیمت کل2,000,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 283

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 128 متری در ویلاشهر کد 71246

  فروش آپارتمان 128 متری در ویلاشهر کد 71246

  ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 128

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61092

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل418,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 144

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 95 متری در میرداماد کد 71247

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 95

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 107 متری در یاغچیان کد 11260

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در میرداماد کد 71248

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 90 متری در رجایی شهر کد 71249

  فروش آپارتمان 90 متری در رجایی شهر کد 71249

  رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل195,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 135 متری در ایل گلی کد 71250

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل470,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 168 متری در ولیعصر کد 51301

  فروش آپارتمان 168 متری در ولیعصر کد 51301

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 168

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل875,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 168

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در یاغچیان کد 11261

  متر مربع: 110

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل285,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 110

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در یاغچیان کد 11262

  فروش آپارتمان 100 متری در یاغچیان کد 11262

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 214 متری در ولیعصر کد 51302

  فروش آپارتمان 214 متری در ولیعصر کد 51302

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 214

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان5,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 214

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 119 متری در یاغچیان کد 11263

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 119

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 119

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 101 متری در منصور کد 91218

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل260,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در هتل مرمر کد 61091

  فروش آپارتمان 120 متری در هتل مرمر کد 61091

  وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل390,000,000تومان3,250,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 120

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100 متری در الهیه کد 81345

  فروش آپارتمان 100 متری در الهیه کد 81345

  کوی فرشته تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 100

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 136 متری در گلگشت کد 91217

  متر مربع: 136

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 136

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

  فروش آپارتمان 155 متری در رشدیه کد 81346

  رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل465,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارمان 115 متری در میرداماد کد 71251

  متر مربع: 115

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل155,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 115

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 180 متری در ولیعصر جنوبی کد 61090

  فروش خانه 180 متری در ولیعصر جنوبی کد 61090

  وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 180

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل500,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 180

  خانه شخصی

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 150 متری در مرزداران کد 81342

  فروش آپارتمان 150 متری در مرزداران کد 81342

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 150

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 110 متری در مارالان کد 91216

  فروش آپارتمان 110 متری در مارالان کد 91216

  مارالان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل308,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 140 متری در کوچه صدر کد 91215

  متر مربع: 140

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل530,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 140

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 180 متری در قطران کد 91214

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل630,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 125 متری در یاغچیان کد 11259

  متر مربع: 125

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل250,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 125

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 240 متری در ولیعصر کد 51300

  فروش آپارتمان 240 متری در ولیعصر کد 51300

  وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 240

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,900,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 240

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 72 متری در باغمیشه کد 81345

  متر مربع: 72

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل125,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 72

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 111 متری در مرزداران کد 81344

  فروش آپارتمان 111 متری در مرزداران کد 81344

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 111

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 111

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 105 متری در باغچه بان کد 31080

  فروش آپارتمان 105 متری در باغچه بان کد 31080

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 105

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 105

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 98 متری در ویلاشهر کد 41253

  متر مربع: 98

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 98

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 200 متری در ولیعصر کد 51299

  فروش خانه 200 متری در ولیعصر کد 51299

  وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 200

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,200,000,000تومان6,000,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 200

  خانه شخصی

  9 ماه قبل

  قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 143 متری در رشدیه کد 81343

  فروش آپارتمان 143 متری در رشدیه کد 81343

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل355,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 143

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81343

  متر مربع: 123

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل360,000,000تومان2,900,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 123

  خانه شخصی

  9 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان160 متری در ولیعصر جنوبی کد 61089

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 130 متری در یاغچیان کد 11257

  فروش آپارتمان 130 متری در یاغچیان کد 11257

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل320,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپلرتمان 93 متری در مرزداران کد 81341

  فروش آپلرتمان 93 متری در مرزداران کد 81341

  مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  متر مربع: 93

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 93

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش خانه دربستی 333متری در ایل گلی کد 41252

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 333

  خانه شخصی

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل1,600,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 333

  خانه شخصی

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 107 متری در فرشته جنوبی کد 81339

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  باغمیشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  فروش آپارتمان 100متری در باغمیشه کد 81340

  بیلانکوه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل126,000,000تومان1,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 74 متری در ولیعصر جنوبی کد 61088

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل210,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

  فروش آپارتمان 160 متری در گلشهر کد 41251

  گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 85 متری در الهیه کد 81338

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل120,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

  فروش آپارتمان 65 متری در ابوریحان کد 91213

  منظریه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 65

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل110,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 65

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 120 متری در میردامادکد71236

  فروش آپارتمان 120 متری در میردامادکد71236

  ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 82 متری در یاغچیان کد11247

  فروش آپارتمان 82 متری در یاغچیان کد11247

  ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل180,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

  متر مربع: 82

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 80 متری در زعفرانیه کد 71247

  فروش آپارتمان 80 متری در زعفرانیه کد 71247

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل240,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر
  فروش آپارتمان 145 متری در زعفرانیه کد 71248

  فروش آپارتمان 145 متری در زعفرانیه کد 71248

  زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان

  خانم حسینی

  9 ماه قبل

  قیمت کل576,000,000تومان3,900,000تومان/قیمت هر متر

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان