• املاک تبریز

فروش آپارتمان 118متر باغمیشه کد 7459

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۷۰ متر باغمیشه کد 7456

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان97متر باغمیشه کد 7461

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

446,200,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 7455

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 85متر در باغمیشه کد 7450

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

358,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 63 متر باغمیشه کد 7443

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۶۴مترباغمیشه کد 7449

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 108متر باغمیشه کد 7447

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 115 متر باغمیشه کد 7441

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

550,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 روز قبل