• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل120,000,000تومان1,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 73

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 78 متری در باغمیشه کد 81377

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 1متر مربع: 78

خانه شخصی

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 78

خانه شخصی

1 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 73 متری در باغمیشه کد 81367

متر مربع: 73

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل105,000,000تومان1,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 73

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

رروش آپارتمان 87 متری در باغمیشه کد81366

پل سنگی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل155,000,000تومان1,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش خانه 123 متری در باغمیشه کد 81363

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 123

خانه شخصی

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 123

خانه شخصی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 114 متری در باغمیشه کد 81362

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 114

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل195,000,000تومان1,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 114

آپارتمان

2 هفته پیش