املاک تبریز

باغمیشه

40 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1,790,000,000تومان
فروش آپارتمان 123 متر فرشته جنوبی کد 8727

فروش آپارتمان 123 متر فرشته جنوبی کد 8727

 • 1,790,000,000تومان
Fereshteh, بلوار باغمیشه, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 1,560,000,000تومان
فروش آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 8724

فروش آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 8724

 • 1,560,000,000تومان
Fereshteh, بلوار باغمیشه, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 1,480,000,000تومان
فروش آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی کد 8720

فروش آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی کد 8720

 • 1,480,000,000تومان
Fereshteh, بلوار باغمیشه, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 750,000,000تومان
فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8694

فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8694

 • 750,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 94 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 1,100,000تومان
 • 30,000,000تومان
اجاره آپارتمان 82 متر باغمیشه کد 6520

اجاره آپارتمان 82 متر باغمیشه کد 6520

 • 1,100,000تومان
 • 30,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 82 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • 700,000تومان
 • 70,000,000تومان
اجاره آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 6523

اجاره آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 6523

 • 700,000تومان
 • 70,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 95 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • 2,100,000,000تومان
فروش آپارتمان 220 متر باغمیشه کد 8570

فروش آپارتمان 220 متر باغمیشه کد 8570

 • 2,100,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 4
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش
 • 1,050,000,000تومان
فروش آپارتمان 115 متر باغمیشه کد 8582

فروش آپارتمان 115 متر باغمیشه کد 8582

 • 1,050,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش
 • 1,100,000,000تومان
فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8576

فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8576

 • 1,100,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش

مقایسه املاک

مقایسه