• املاک تبریز
اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن
رهن اجاره آپارتمان 110 متر میر داماد تبریز  کد 3796

رهن اجاره آپارتمان 110 متر میر داماد تبریز  کد 3796

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان6,200,000تومان/متری
فروش آپارتمان 190متر میرداماد کد 71462

فروش آپارتمان 190متر میرداماد کد 71462

ساري زمين تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر میرداماد تبریز  کد 3743

اجاره آپارتمان 100 متر میرداماد تبریز  کد 3743

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن45,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان 75 متر میرداماد تبریز  کد 3727

رهن کامل آپارتمان 75 متر میرداماد تبریز  کد 3727

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن45,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

کل320,000,000تومان4,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 80متر میرداماد کد 71452

فروش آپارتمان 80متر میرداماد کد 71452

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

کل320,000,000تومان4,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن160,000,000تومان
رهن کامل خانه 200 متر در میرداماد تبریز کد 3665

رهن کامل خانه 200 متر در میرداماد تبریز کد 3665

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

رهن160,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

رهن50,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان 70 متر میردامادتبریز کد 3648

رهن کامل آپارتمان 70 متر میردامادتبریز کد 3648

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل370,000,000تومان2,750,000تومان/متری
فروش آپارتمان 135متر میردامد کد 71425

فروش آپارتمان 135متر میردامد کد 71425

استان آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، میخک، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل370,000,000تومان2,750,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان