• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

خانه 200 متری در میرداماد کد 71271

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 200

خانه شخصی

مهندس بابایی

2 روز پیش

750تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 200

خانه شخصی

2 روز پیش

قیمت کل175,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 75 متری در میرداماد کد a2008

فروش آپارتمان 75 متری در میرداماد کد a2008

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

مهندس صادقی

2 روز پیش

قیمت کل175,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

2 روز پیش

رهن10,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در میرداماد کد a8017

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

رهن10,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل4,300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمتن 135 متری در میرداماد کد a2006

فروش آپارتمتن 135 متری در میرداماد کد a2006

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

قیمت کل4,300,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل165,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 75 متری در میرداماد کد a2007

فروش آپارتمان 75 متری در میرداماد کد a2007

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 75

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

قیمت کل165,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 75

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 120متری در میرداماد کد a2002

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

املاک بهان

3 هفته پیش

قیمت کل264,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 100 متری در میردامادکد a2003

فروش آپارتمان 100 متری در میردامادکد a2003

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

املاک بهان

3 هفته پیش

قیمت کل185,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 94 متری در میرداماد کد a2004

فروش آپارتمان 94 متری در میرداماد کد a2004

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

املاک بهان

3 هفته پیش

قیمت کل265,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 85 متری در میرداماد کد a2001

متر مربع: 85

آپارتمان

املاک بهان

3 هفته پیش

قیمت کل160,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 85

آپارتمان

3 هفته پیش