• املاک تبریز
کل715,000,000تومان6,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 110متر میرداماد کد 6452

فروش آپارتمان 110متر میرداماد کد 6452

میرداماد, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل715,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

فروش آپارتمان 72متر میرداماد کد 6453

میرداماد, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 72

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 72

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 115 متر میرداماد تبریز کد 4223

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 65 متر میرداماد تبریز کد 4143

اجاره آپارتمان 65 متر میرداماد تبریز کد 4143

Mirdamad, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر میرداماد تبریز کد 4124

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل915,000,000تومان6,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 140متر میرداماد کد 6335

فروش آپارتمان 140متر میرداماد کد 6335

میرداماد, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل915,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر میرداماد تبریز کد 4083

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 130 متر میرداماد تبریز  کد 4040

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 140متر میرداماد کد 6276

فروش آپارتمان 140متر میرداماد کد 6276

میرداماد, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 140

آپارتمان