املاک تبریز

مناطق دیگر

15 ملک
ترتیب بر اساس:
 • اجاره 2,000,000تومان
 • 20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر گلکار تبریز کد 6110

اجاره آپارتمان 100 متر گلکار تبریز کد 6110

 • اجاره 2,000,000تومان
 • 20,000,000تومان/رهن
گلکار تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش
 • رهن 70,000,000تومان
رهن آپارتمان 90 متر گلپارک تبریز کد 6092

رهن آپارتمان 90 متر گلپارک تبریز کد 6092

 • رهن 70,000,000تومان
گلپارک تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 90 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 ماه پیش
 • اجاره 700,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر گلپارک تبریز کد 6033

اجاره آپارتمان 100 متر گلپارک تبریز کد 6033

 • اجاره 700,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
گلپارک تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 ماه پیش
 • اجاره 700,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر گلپارک تبریز کد 6033

اجاره آپارتمان 100 متر گلپارک تبریز کد 6033

 • اجاره 700,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
گلپارک تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 ماه پیش
 • رهن 120,000,000تومان
رهن آپارتمان 100 متر گلکار تبریز کد 6014

رهن آپارتمان 100 متر گلکار تبریز کد 6014

 • رهن 120,000,000تومان
گلکار تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 ماه پیش
 • اجاره 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 137 متر گلگشت تبریز کد 6004

اجاره آپارتمان 137 متر گلگشت تبریز کد 6004

 • اجاره 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان/رهن
گلگشت تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 137 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه