• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل340,000,000تومان1,900,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

مهندس لطفی

3 ماه پیش

قیمت کل340,000,000تومان1,900,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

3 ماه پیش

قیمت کل240,000,000تومان1,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ماه پیش

قیمت کل240,000,000تومان1,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

3 ماه پیش