• املاک تبریز

مهندس همایی

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  رهن65,000,000تومان
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  رهن65,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  اجاره300,000تومان100,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره300,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  رهن50,000,000تومان
  املاک تبریز

  رهن آپارتمان 134 متری در منصور کد 2677

  منصور، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  رهن50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 134

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  رهن65,000,000تومان
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  رهن65,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان, مجتمع مسکونی

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان, مجتمع مسکونی

  3 ماه قبل

  رهن120,000,000تومان
  املاک تبریز

  رهن آپارتمان 190 متری در ولیعصر2 کد 2678

  تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 190

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 190

  آپارتمان

  3 ماه قبل

  اجاره1,800,000تومان20,000,000تومان/رهن
  املاک تبریز

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  مهندس همایی

  3 ماه قبل

  اجاره1,800,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  3 ماه قبل