• املاک تبریز
مهندس اصغری

مهندس اصغری

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2632

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره1,200,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و آپارتمان 115 متری در الهیه کد 2631

  رهن و آپارتمان 115 متری در الهیه کد 2631

  شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,200,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در مرزداران کد2630

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ولیعصر کد 2629

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در الهیه کد 2627

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در فرشته شمالی کد 2626

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در فرشته شمالی کد 2625

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در پرواز کد 2623

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  رهن65,000,000تومان
  رهن آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2624

  رهن آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2624

  رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  رهن65,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 ساعت قبل

  اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن
  رهن و اجاره زیرزمین160 متری در یاغچیان کد 2635

  رهن و اجاره زیرزمین160 متری در یاغچیان کد 2635

  استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

  متر مربع: 160

  تجاری -مغازه

  مهندس اصغری

  3 ساعت قبل

  اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

  متر مربع: 160

  تجاری -مغازه

  3 ساعت قبل