• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

اجاره4,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز
اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 90

دفتری

1 روز قبل

اجاره2,200,000تومان20,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 100

دفتری

karbar1

1 روز قبل

اجاره2,200,000تومان20,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 100

دفتری

1 روز قبل

اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 75

دفتری

karbar1

1 روز قبل

اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 75

دفتری

1 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

karbar1

1 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

1 روز قبل

اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز
اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان

متر مربع: 70

دفتری

3 روز قبل

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن200,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل4,300,000,000تومان20,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 215متر ولیعصر کد 6934

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

آپارتمان

کل4,300,000,000تومان20,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

آپارتمان

کل2,250,000,000تومان18,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش واحد خدماتی 125متر ولیعصر کد 6933

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل2,250,000,000تومان18,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6922

نظامی, South Valiasr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 128متر ولیعصر کد 6920

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل2,500,000,000تومان12,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 200متر ولیعصر کد 6915

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

کل2,500,000,000تومان12,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن150,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6911

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

رهن60,000,000تومان600,000تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن60,000,000تومان600,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل7,000,000,000تومان31,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 225متر ولیعصر کد 6905

Foroghi, Forughi, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل7,000,000,000تومان31,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

karbar1

2 هفته قبل

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

2 هفته قبل

کل1,720,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش دفتر86 متر ولیعصر کد 9367

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

دفتری

karbar1

2 هفته قبل

کل1,720,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

دفتری

2 هفته قبل

کل520,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 105 متر کوی استانداری کد 9334

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل520,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

3 هفته قبل

کل2,400,000,000تومان15,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 160متر ولیعصر کد 6887

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل2,400,000,000تومان15,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان14,400,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 125متر ولیعصر کد 6863

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان14,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

فروش آپارتمان 125 متر ولیعصر کد 9297

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

3 هفته قبل

اجاره3,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 137 متر ولیعصر کد 9287

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 137

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 137

آپارتمان

3 هفته قبل

کل2,128,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 133 متر ولیعصر کد 9277

ولیعصر جنوبی-سعدی, South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل2,128,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

آپارتمان

3 هفته قبل

کل1,350,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 126 متر ولیعصر کد 9269

اوحدی, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل1,350,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

آپارتمان

3 هفته قبل

فروش آپارتمان 82 متر ولیعصر کد 9255

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

3 هفته قبل

کل950,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 105 متر ولیعصر کد 9244

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل950,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

3 هفته قبل

کل1,080,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 120 متر ولیعصر کد 9243

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل1,080,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

3 هفته قبل

کل1,700,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر کد 9234

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل1,700,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

3 هفته قبل

فروش آپارتمان 98 متر مولیعصر کد 9230

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

3 هفته قبل

کل1,250,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 112 متر ولیعصر کد 9227

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

karbar1

3 هفته قبل

کل1,250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

3 هفته قبل

اجاره3,500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان