• املاک تبریز
تمام‌ صفحه
کل2,500,000,000تومان20,000,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش واحد دفتری 125متر ولیعصر کد 6816

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

دفتری

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل2,500,000,000تومان20,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

دفتری

13 ساعت قبل

کل340,000,000تومان4,000,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 85متر یاغچیان کد 6815

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل340,000,000تومان4,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل1,200,000,000تومان6,850,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6813

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل1,200,000,000تومان6,850,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل3,400,000,000تومان13,760,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 247متر ولیعصر کد 6811

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 247

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل3,400,000,000تومان13,760,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 247

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل2,860,000,000تومان13,000,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 220متر گلشهر کد 6810

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل2,860,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل1,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 137متر توانیرجنوبی کد 6808

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 137

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل1,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 137

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل510,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 9087

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

کل510,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل430,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9086

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

کل430,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل1,170,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 148 متر رشدیه کد 9085

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 148

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

کل1,170,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 148

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل746,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 144 متر مرزداران کد 9084

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل746,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل610,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 105 متر فرشته شمالی کد 9083

کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل610,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل780,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش خانه ویلایی 150 متر باغمیشه کد 9082

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 150

خانه شخصی

karbar1

18 ساعت قبل

کل780,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 150

خانه شخصی

18 ساعت قبل

کل1,460,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 195 متر فرشته شمالی کد 9081

کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 195

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل1,460,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 195

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل280,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 85 مترالهیه کد 9080

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل280,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل670,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 117 متر نصرکد 9079

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل670,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل220,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 9078

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 58

مجتمع مسکونی

karbar1

18 ساعت قبل

کل220,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 58

مجتمع مسکونی

18 ساعت قبل

کل550,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 100 متر نصر کد 9077

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل550,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل360,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 84 متر باغمیشه کد 9076

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 84

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل360,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 84

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل650,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 9075

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل460,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 85 متر نصر کد 9074

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

18 ساعت قبل

کل460,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

18 ساعت قبل

اجاره2,500,000تومان40,000,000تومان/رهن
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

دفتری

مشاور تبریز هوم

21 ساعت قبل

اجاره2,500,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

دفتری

21 ساعت قبل

کل1,700,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش زمین مسکونی 200 متر مرزداران کد 9071

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 200

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

کل1,700,000,000تومان

متر مربع: 200

زمین مسکونی

2 روز قبل

کل950,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9072

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل950,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 روز قبل

کل320,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 9070

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل320,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

2 روز قبل

کل440,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 104 متر مرزداران کد 9069

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل440,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

آپارتمان

2 روز قبل

کل300,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 67 متر ولی امر کد 9068

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 67

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل300,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 67

آپارتمان

2 روز قبل

کل840,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9066

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل840,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 روز قبل

کل600,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش زمین مسکونی 123 متر باغمیشه کد 9065

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 123

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

کل600,000,000تومان

متر مربع: 123

زمین مسکونی

2 روز قبل

کل1,300,000,000تومان
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش زمین مسکونی 220 متر مرزداران کد 9067

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 220

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

کل1,300,000,000تومان

متر مربع: 220

زمین مسکونی

2 روز قبل