• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

رهن150,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 210

خانه شخصی

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 210

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن220,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,400,000تومان50,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

دفتری

karbar1

1 روز قبل

اجاره1,400,000تومان50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

دفتری

1 روز قبل

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

دفتری

karbar1

3 روز قبل

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

دفتری

3 روز قبل

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل880,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 210

آپارتمان

کل1,053,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل1,053,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل2,400,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش زمین 200متر باغچه بان کد 6939

باغچه بان, Baghche ban, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

متر مربع: 200

زمین مسکونی

کل2,400,000,000تومان12,000,000تومان/متری

متر مربع: 200

زمین مسکونی

اجاره2,500,000تومان2,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 165

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان2,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 165

آپارتمان

کل1,270,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 127متر خیابان سینا کد 6932

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل1,270,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 150متر کوی فردوس کد 6931

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 160متر گلشهر کد 6927

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان45,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان45,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن160,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 140متر پرواز کد 6924

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,600,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان150,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان150,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل5,200,000,000تومان16,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش زمین 327متر ائل گلی کد 6923

Sahand, KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 327

زمین مسکونی

کل5,200,000,000تومان16,000,000تومان/متری

متر مربع: 327

زمین مسکونی

کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 151متر گلشهر کد 6921

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 150متر جاده ائل گلی کد 6919

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل832,000,000تومان6,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر زعفرانیه کد 6913

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل832,000,000تومان6,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

فروش آپارتمان 130متر فردوس کد 6912

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,260,000,000تومان8,700,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 145متر پرواز کد 6910

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

کل1,260,000,000تومان8,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل780,000,000تومان6,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 120متر زعفرانیه کد 6906

Zafaraniyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل780,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل2,089,000,000تومان9,900,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 210متر ائل گلی کد 6903

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

آپارتمان

کل2,089,000,000تومان9,900,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

آپارتمان

کل670,000,000تومان6,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 103متر زعفرانیه کد 6901

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 103

آپارتمان

کل670,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 103

آپارتمان

کل750,000,000تومان6,250,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 120متر دادگستری کد 6898

KuyeDadgostari, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل750,000,000تومان6,250,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

فروش مغازه 134 متر زعفرانیه کد 9372

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 134

تجاری -مغازه

karbar1

2 هفته قبل

متر مربع: 134

تجاری -مغازه

2 هفته قبل

کل900,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش مغازه 40 متر گلشهر کد 9366

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 40

تجاری -مغازه

karbar1

2 هفته قبل

کل900,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 40

تجاری -مغازه

2 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن180,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 3متر مربع: 360

آپارتمان

رهن300,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 3متر مربع: 360

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,450,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 142

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,450,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 142

آپارتمان

کل850,000,000تومان7,950,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

کل850,000,000تومان7,950,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 135متر باغچه بان کد 6891

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان